AW BOUWADVIES
MEER JAREN ONDERHOUDS PLANNING
MEER JAREN ONDERHOUDS PLANNING

 

1. Gebouwinspectie van de gehele schil, gemeenschappelijke ruimten en installaties
Om de meerjarenonderhoudsplanning te activeren, verzorgen wij een complete opname ter plaatse. Dit wordt de zogenamde nulmeting genoemd. Tevens krijgen we dan een goede indruk van de staat van het complex.

2. Actualiseren van de meerjarenonderhoudsplanning
Om de meerjarenonderhoudsplanning actueel te houden wordt bij voorkeur elke jaar een conditiemeting verricht. Tevens worden alle gehanteerde prijzen geactualiseerd.

3. Meerjarenonderhoudsplanning doorspreken met bestuur en technische commissie
In een persoonlijk gesprek met de betrokken bestuursleden nemen wij de geactualiseerde meerjarenonderhoudsplanning door.

4. Eventuele werkomschrijvingen maken
Om werkzaamheden op een juiste en complete wijze aan te besteden of op te dragen is het noodzakelijk om duidelijke werkomschrijvingen op te stellen (uiteraard alleen bij werkzaamheden van grotere en complexere aard).

5. Eventuele adviezen inwinnen
Het laten opstellen van een advies specifiek gericht op het uit te voeren onderdeel (bijvoorbeeld een schildersadvies) zorgt ervoor dat de kwaliteit helder en duidelijk omschreven is.

6. Aanvragen offertes
Offertes voor grotere onderhoudswerken worden bij meerdere uitvoerende partijen aangevraagd. Indien uw vereniging een voorkeur heeft voor een bepaald uitvoerend bedrijf, gaan wij hier graag in mee. AW Bouwadvies is een onafhankelijke partij en wij streven naar een voor de vereniging zo goed mogelijke aanbesteding.

7. Ingekomen offertes beoordelen
In een duidelijk overzicht vertalen en analyseren wij de ontvangen offertes. Deze offertes en onze analyse nemen wij vervolgens door met de betrokken bestuursleden. Hierbij verstrekken wij een onafhankelijk uitvoeringsadvies.

8. Presentatie op Algemene Ledenvergadering (goedkeuring)
De meerjarenonderhoudsplanning voor het komende boekjaar wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering doorgenomen. Hierbij stellen wij het doel om deze op een begrijpelijke wijze uiteen te zetten zodat het voor iedereen helder en duidelijk is. De vergadering is vervolgens in staat een afgewogen beslissing te nemen inzake het uit te voeren (groot) onderhoud.

9. Opdracht verstrekken
Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering verlenen wij namens de Vereniging van Eigenaars opdracht voor de uit te voeren werkzaamheden.

10. Toezicht houden / kwaliteitscontroles
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bezoeken wij het complex om toezicht te houden op de werkzaamheden en om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren.

11. Oplevering
Wanneer de werkzaamheden gereed zijn, worden deze opgeleverd. Van deze oplevering maken wij indien gewenst een opnamerapportage. Ook de nazorg van de eventueel geconstateerde opleverpunten behoort tot onze zorg.

Uiteraard is het ook mogelijk om deeltaken te laten uitvoeren door AW Bouwadvies.